[1]
G. Glabisz, „Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733–1735”, KLIO_CPDPiP, t. 37, nr 2, s. 61–86, grudz. 2016.