[1]
W. Duży, „Noty bibliograficzne”, KLIO_CPDPiP, t. 16, nr 1, s. 281, mar. 2011.