Pękacka-Falkowska, K. (2016) „Thorner Barbierer Rolle. Ao. 1614 und Barbierer- Gesellen Satzungen. Ao. 1617. Eine Quellenedition”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 35(4), s. 143–163. doi: 10.12775/KLIO.2015.048.