Forycki, M. (2016) „Szlachta wokółbałtycka w ujęciu encyklopedystów”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 35(4), s. 85–99. doi: 10.12775/KLIO.2015.045.