Wróbel, Łukasz (2016) „Polski Grand Tour na przełomie XVIII i XIX wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 34(3), s. 129–135. doi: 10.12775/KLIO.2015.033.