Wojdon, J. (2016) „Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 34(3), s. 25–41. doi: 10.12775/KLIO.2015.027.