Duży, W. i Wesołek, E. (2015) „[Sprawozdanie z konferencji «Dzieciństwo i starość w historiografii»]”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 33(2), s. 163–167. doi: 10.12775/KLIO.2015.024.