Żurek, D. (2015) „Nowe badania nad dziejami bractw religijnych”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 33(2), s. 153–161. doi: 10.12775/KLIO.2015.023.