Baran, I. (2015) „Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 33(2), s. 103–121. doi: 10.12775/KLIO.2015.020.