Pawlak, M. N. (2015) „Herodes Attyk i Ateńczycy”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 33(2), s. 3–32. doi: 10.12775/KLIO.2015.016.