Pielas, J. (2015) „Kariery urzędnicze i pozycja społeczno-majątkowa podkomorzych ziemskich w Małopolsce w XVI–XVII wieku na tle porównawczym”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 32(1), s. 31–57. doi: 10.12775/KLIO.2015.002.