Tomczak, S. (2013) „ 21–23 listopada 2012 r”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 24(1), s. 229–235. doi: 10.12775/KLIO.2013.012.