Pawlik-Kwaśniewska, W. (2013) „Reszut-ha-jachid trzech kobiet. O siedemnastowiecznej autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 392”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 24(1), s. 183–192. doi: 10.12775/KLIO.2013.008.