Zaleska, I. (2013) „Wokół idei stronnictwa katolickiego w Królestwie Polskim”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 24(1), s. 47–74. doi: 10.12775/KLIO.2013.003.