Drzewiecka, D. i Niedźwiedzka, M. (2015) „Sprawozdanie z konferencji «Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność», Kraków 16–17 X 2014”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 31(4), s. 241–246. doi: 10.12775/KLIO.2014.070.