Tandecki, J. (2015) „ 224 S”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 31(4), s. 236–240. doi: 10.12775/KLIO.2014.069.