Zawadzka-Morawiecka, J. (2015) „Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz y de Burbon Księżna Czartoryska, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 294”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 31(4), s. 194–198. doi: 10.12775/KLIO.2014.065.