Swianiewicz, J. (2015) „Tomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 393”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 31(4), s. 165–175. doi: 10.12775/KLIO.2014.062.