Nieuważny, A. (2015) „«Pozostały tylko … cygarry». Opinie polskich weteranów o wojnie w Hiszpanii w świetle ich korespondencji”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 31(4), s. 131–154. doi: 10.12775/KLIO.2014.060.