Champion, E. (2015) „Marszałek książę de Richelieu jako postać literatury libertyńskiej”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 31(4), s. 73–86. doi: 10.12775/KLIO.2014.058.