Kuras, K. (2015) „Teatr śmierci w służbie majestatu. Trzy exempla z dziejów Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 31(4), s. 43–72. doi: 10.12775/KLIO.2014.057.