Bartnicka, A. (2014) „Sprawozdanie z konferencji «Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte», Oldenburg, 31 III–3 IV 2014”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 275–283. doi: 10.12775/KLIO.2014.037.