Możdżeń, J. (2014) „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)», Toruń, 10–12 IV 2014”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 269–275. doi: 10.12775/KLIO.2014.036.