Zielińska, A. (2014) „Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 228–236. doi: 10.12775/KLIO.2014.030.