Oliński, P. (2014) „Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 348”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 205–209. doi: 10.12775/KLIO.2014.026.