Pielas, J. (2014) „Edycje źródeł staropolskich w sytuacji braku podstawowych zespołów archiwalnych (Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, opracowanie i wydanie Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 187–203. doi: 10.12775/KLIO.2014.025.