Obtułowicz, B. (2014) „Królowa matka – szara eminencja”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 111–142. doi: 10.12775/KLIO.2014.022.