Karczewska, J. (2014) „Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 29(2), s. 19–40. doi: 10.12775/KLIO.2014.020.