Popielarz, A. (2024) „Polski monarchista? Działalność publicystyczna i parlamentarna Feliksa Kryskiego”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 68(4), s. 49–75. doi: 10.12775/KLIO.2023.030.