Bożejewicz, A. (2024) „The Postępowanie wojsk szwedzkich wobec zdobytych miast w czasie wojny polsko-szwedzkiej 1625–1629”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 68(4), s. 77–97. doi: 10.12775/KLIO.2023.031.