Michalski, M. (2014) „Konferencja naukowa «Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku», Würzburg, 23–24 IX 2013 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 265–270. doi: 10.12775/KLIO.2014.018.