Perkowski, P. (2014) „Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, wstęp Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, ss. 584”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 253–264. doi: 10.12775/KLIO.2014.017.