Bergmann, O. (2014) „Nicholas Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, tłum. Radosław Madejski, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013, s. 423”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 243–252. doi: 10.12775/KLIO.2014.016.