Zasada, A. (2014) „Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 538”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 238–242. doi: 10.12775/KLIO.2014.015.