Kołos, S. (2014) „Łukasz Biskupski, Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, ss. 320”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 229–232. doi: 10.12775/KLIO.2014.013.