Kowalewska, D. (2014) „Bogusław Pfeiffer, Rex et Patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, red. Aleksandra Oszczęda, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 302”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 222–228. doi: 10.12775/KLIO.2014.012.