Krajniak, R. (2014) „Tadeusz Marszał, Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 188”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 216–221. doi: 10.12775/KLIO.2014.011.