Duszyński, W. (2014) „Człowiek w antycznym świecie, red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2012, ss. 430”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 209–215. doi: 10.12775/KLIO.2014.010.