Wewiór, P. (2014) „«Podłe ciała» jako zastosowanie socjologii krytycznej do historii medycyny”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 185–194. doi: 10.12775/KLIO.2014.008.