Błońska, D. (2014) „O Muzeum Narodowym w Krakowie w czasie drugiej wojny światowej”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 85–128. doi: 10.12775/KLIO.2014.005.