Śmiechowski, K. (2014) „Strategie władz carskich wobec łódzkiej prasy codziennej do 1914 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 28(1), s. 63–83. doi: 10.12775/KLIO.2014.004.