Tomaszewski, M. (2022) „Marsz korpusu inflanckiego wojsk rosyjskich gen. Piotra Lacy’ego w kierunku Warszawy latem 1733 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 63(3), s. 3–30. doi: 10.12775/KLIO.2022.024.