Penkała-Jastrzębska, A. (2022) „Intercyza ślubna wojewody sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) i Zofii z Krasińskich (zm. 1790) jako przykład regulacji prawnych i majątkowych między małżonkami w dawnej Polsce. : Analiza treści i edycja źródła”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 61(1), s. 225–244. doi: 10.12775/KLIO.2022.008.