Kosiński, R. (2022) „A few remarks on the evolution of the manuscript tradition related to the epitome of Theodore Lector’s Church history”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 61(1), s. 5–24. doi: 10.12775/KLIO.2022.001.