Zagórska, P. (2021) „Legenda o Pikusie w kronikach późnego antyku – źródło wyobrażone. Uwagi do książki Krzysztofa Hilmana Pikus w Kronice aleksandryjskiej i u Malalasa. Narodziny mitu u schyłku antyku, Kraków 2019”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 59(3), s. 253–274. doi: 10.12775/KLIO.202.029.