Gąsior, G. (2021) „Jan Kuklík, René Petráš, Minorities and law in Czechoslovakia, 1918–1992, Karolinum Press, Prague 2017, pp. 302”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 60(4), s. 247–257. doi: 10.12775/KLIO.2021.042.