Zaleska, I. (2021) „Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 59(3), s. 115–144. doi: 10.12775/KLIO.202.024.