Goclon, J. A. (2021) „ 387”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 60(4), s. 259–269. doi: 10.12775/KLIO.2021.043.