Brudek, P. M. (2021) „«Cudowna broń» Wehrmachtu przeciwko Powstańcom Warszawskim. O książce Norberta Bączyka i Grzegorza Jasińskiego, Dawid kontra Goliat. Niemieckie środki specjalne w Powstaniu Warszawskim”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 59(3), s. 275–288. doi: 10.12775/KLIO.202.030.