Jusupović, M. (2020) „Replika na odpowiedź Dariusza Rolnika”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 56(4), s. 191–198. doi: 10.12775/KLIO.2020.066.